Algemene voorwaarden

Welkom bij Europe Remembers! Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Inschrijving evenement

Op deze website kunnen gebruikers hun eigen evenementen organiseren en delen door tekst en foto's in te zenden ("door de gebruiker gegenereerde inhoud"). Door door evenementen gegenereerde inhoud te delen, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt dit te doen en dat de inhoud niet illegaal, inbreukmakend, lasterlijk of schadelijk op enigerlei wijze is. Je verleent ons ook een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om jouw Evenement-gegenereerde Content te gebruiken, weer te geven, te reproduceren en te verspreiden op onze website en op elk ander platform of medium dat wij kiezen, zonder vergoeding.

Gedrag van de gebruiker

U bent als enige verantwoordelijk voor alle door Gebruikers Geproduceerde Content die u naar onze website uploadt. U stemt ermee in onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. In het bijzonder stemt u ermee in om niet:

  • Inhoud te uploaden die illegaal, inbreukmakend, lasterlijk of schadelijk is;
  • Inhoud uploaden die de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt;
  • Onze website gebruiken om zich voor te doen als een persoon of entiteit, of uw band met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen;
  • Onze website te gebruiken voor activiteiten die onze website of onze servers of netwerken die met onze website verbonden zijn, hinderen of verstoren;
  • Onze website te gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over gebruikers van onze website te verzamelen;
  • Onze website gebruiken om evenementen te organiseren die illegaal zijn of die haat, geweld of discriminatie bevorderen.
Inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten dat onze gebruikers hetzelfde doen.

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is geüpload naar onze website en toegankelijk is op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op via europe-remembers[a]lre-foundation.org . Wij zullen de inbreukmakende inhoud zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen.

Afwijzing van garanties

Onze website wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis, zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat onze website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van onze website, of uw door Gebruikers Geproduceerde Content, zelfs indien wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.