Over Europe Remembers

Europe Remembers is een bewustwordingscampagne gelanceerd door de LRE Foundation in samenwerking met verschillende organisaties in heel Europa om de 80e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Na het succes van de vorige editie, waarin de 75e verjaardag werd herdacht, keert Europe Remembers terug om de geschiedenis en het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog te promoten en onder de aandacht te brengen, evenals de komende herdenkingsevenementen en tentoonstellingen in heel Europa. De campagne loopt van juli 2023, de verjaardag van de landingen op Sicilië, tot mei 2025, wanneer de 80e verjaardag van het einde van de oorlog in Europa plaatsvindt. Na het succes van de vorige editie, waarin de 75e verjaardag werd herdacht, keert Europe Remembers terug om de geschiedenis en het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog te promoten en onder de aandacht te brengen, evenals de komende herdenkingsevenementen en tentoonstellingen in heel Europa. De campagne loopt van juli 2023, de verjaardag van de landingen op Sicilië, tot mei 2025, wanneer de 80e verjaardag van het einde van de oorlog in Europa plaatsvindt.

Toepassingsgebied

Herdenk & Eer allen die het leven lieten, denk aan de veteranen en vestig de aandacht op de verhalen van ooggetuigen en overlevenden.

Inspireer iedereen, vooral de jongere generaties, om de evenementen, tentoonstellingen en herdenkingen in verband met de 80e verjaardag van het einde van de oorlog te ontdekken. Door dit te doen, willen we het bewustzijn over de laatste fase van WOII en de herdenkingsplaatsen waar we allemaal kunnen leren over onze collectieve en individuele geschiedenis vergroten.

Denk na over de lessen van het verleden, de erfenis van de oorlog, de waarden van vrede, verzoening en vrijheid, en verbreed ons begrip van de geschiedenis door deze vanuit verschillende perspectieven te verkennen.

De campagne

Een online samenwerkingsplatform

De gezamenlijke website van Europe Remembers is een van de pijlers van het initiatief en wil een one-stop bestemming zijn om informatie te vinden over de evenementen die in heel Europa worden georganiseerd, die misschien moeilijk te vinden zijn door de verscheidenheid aan websites en talen. Organisatoren van evenementen worden aangemoedigd om bij te dragen aan de database door zich te registreren op het onderstaande platform en hun eigen evenementgegevens toe te voegen.

De website bevat ook een schat aan informatie over de bestemmingen en gedenkplaatsen die bezocht kunnen worden, evenals historische inhoud zoals verhalen en biografieën.

Registreer je evenement(en)

Promotie & communicatie

Er wordt gewerkt aan een uitgebreide internationale marketingcampagne om de boodschap van Europe Remembers onder een breed publiek te verspreiden. De campagne is gebaseerd op het thema "Geschiedenis is overal" en benadrukt dat geschiedenis in de meeste aspecten van ons leven te vinden is, waaronder familie, identiteit, buurten, cultuur, musea en meer.

Naast het vergroten van het bewustzijn over het belang van geschiedenis, promoot de campagne ook de vele herdenkingen die gepland zijn om het einde van de oorlog te markeren.

Om onze doelen op het gebied van bewustwording, aandacht, vertrouwen en betrokkenheid te bereiken, maakt de campagne gebruik van een breed scala aan communicatieactiviteiten op verschillende platforms en in verschillende formats. Dit zijn onder andere sociale mediacampagnes, online promotie, videocontent en PR- en mediabereik. Door gebruik te maken van een platform- en formaatoverschrijdend ecosysteem willen we ons doelpubliek effectief bereiken en zinvolle verbindingen creëren.

Volg Europe Remembers op social media

De activeringscampagne

Om het gemeenschapsgevoel rond de herdenkingen te stimuleren, zal de campagne van Europe Remembers op verschillende niveaus worden geactiveerd. Het publiek, met speciale aandacht voor jongeren en studenten, wordt aangemoedigd om hun indirecte herinneringen aan WOII te verkennen en deel te nemen aan een wedstrijd door hun herinneringen in te zenden in de vorm van essays, illustraties of fotoprojecten.

Neem deel aan de campagne

Plant jouw organisatie evenementen of initiatieven om de bevrijding van Europa van de nazi-bezetting op de 80e verjaardag te herdenken? Sluit je aan bij de Europe Remembers-campagne en breng je evenement onder de aandacht van een breder publiek en krijg marketingondersteuning en zichtbaarheid!

Het logo van de Europe Remembers-campagne is zo ontworpen dat het kan worden aangepast aan de behoeften van projectpartners die hun eigen herdenkingscampagne willen organiseren onder de paraplu van Europe Remembers. Verschillende elementen van het logo, zoals data, geografische namen en ondertitels, kunnen worden aangepast of vertaald om te passen bij elke historische of geografische campagne. Dit betekent dat het bijvoorbeeld kan worden aangepast voor campagnes als (39-45) France Remembers, (40-45) Zeeland Herdenkt, en meer.

Om dit maatwerk te vergemakkelijken, zullen een merkboek en een communicatiekit aan campagnepartners worden geleverd als een kant-en-klare toolkit.