#Verhaal - België

Van paters en bruggen

Op 13 september 1944 bevrijden de Britten Mol. In de omgeving wordt om elke oversteekplaats aan het Kempisch Kanaal Bocholt-Herentals gevochten. Meerdere pogingen van de geallieerden om aan de sassen over te steken mislukken.

Op 13 september 1944 bevrijden de Britten Mol. In de omgeving wordt om elke oversteekplaats aan het Kempisch Kanaal Bocholt-Herentals gevochten. Meerdere pogingen van de geallieerden om aan de sassen over te steken mislukken.

In Mol-Rauw trekken Britse tanks en verkenningsvoertuigen er op 16 september opuit, samen met een Molse verzetsstrijder. Zonder veel moeite bereiken ze het verlaten Kasteel De Maat. De Duitsers hebben voor hun vertrek de toren opgeblazen, om te verhinderen dat die dienst kan doen als uitkijkpost. De brug over het kanaal is vernield en de Duitsers aan de overkant nemen de verkenners onder vuur. Dat maakt een oversteek ook hier onmogelijk.

Op 18 september nemen generaal von der Heydte en zijn staf hun intrek in de abdij van Postel. Op verschillende plaatsen in Postel staan kanonnen opgesteld. Schuren veranderen in munitiedepots. De Britse artillerie bestookt de abdij vanuit Sas 3, Bladel en Bergeijk. De abdij zit vol vluchtelingen, de paters laten hen uitzonderlijk de omheinde abdijtuin binnen. Van 22 op 23 september vertrekken de Duitsers, op 23 september arriveren de geallieerden. De abdij wordt dankzij die Duitse aftocht geen slagveld.

Na het vertrek van de Duitsers leggen de Britten aan Sas 3 een tijdelijke brug aan. Die ‘baileybrug’ ligt er vandaag nog steeds en is een van de weinige intacte exemplaren van dit staaltje technisch vernuft. De Brit Donald Coleman Bailey ontwierp de brug in 1940 om genietroepen te ondersteunen in hun operaties. De brug is modulair en kan zonder bijzonder gereedschap of hijskraan gebouwd worden, bijzonder praktisch in oorlogssituaties.

Tourist information

www.visitmol.be, www.battleforthelocks.be,  www.kempen.be

Photos