17 januari 2024

Sophie Scholl en de Witte Rozen Beweging

Het verhaal van Sophie Scholl en de Duitse verzetsbeweging "De Witte Roos" blijft mensen vandaag de dag inspireren en aanmoedigen. Het is niet alleen een getuigenis van de strijd tegen het naziregime, maar ook een demonstratie van de veerkracht en moed van jonge mensen die hun leven riskeerden om voor vrijheid te vechten.

Sophie Scholl, geboren op 9 mei 1921, groeide op in Forchtenberg als vierde van zes kinderen in een gezin uit de hogere middenklasse. Toen ze 10 werd, verhuisde het gezin naar Ulm, waar haar vader ging werken als rijksaccountant en belastingadviseur. Nadat de nazi's aan de macht kwamen, was Sophie Scholl, net als de meeste Duitse jongeren in die tijd, enthousiast om de nationaalsocialistische jeugdbeweging te volgen. Maar nadat Sophies broer Hans werd gearresteerd omdat hij lid was van de verboden padvindersbeweging "Deutsche Jugendschaft 1.11.", begon haar houding tegenover het regime te veranderen en begon ze zich te distantiëren van de nationaalsocialistische partij.

Toen de broers van Sophie Scholl en haar vriend Fritz Hartnagel naar het Oostfront werden gestuurd na de invasie van Hitler in Polen, groeiden haar twijfels over het regime. Ze verhuisde in mei 1942 naar München om biologie en filosofie te studeren, terwijl haar broer, die terugkeerde om medicijnen te studeren, al actief was begonnen met rebelleren tegen het systeem. Als getuige van de misdaden die in Polen en Rusland werden gepleegd, begonnen Hans en zijn vrienden in juni 1942 in München flyers te drukken en te verspreiden op de campus van de universiteit. Na verloop van tijd sloten steeds meer studenten zich bij hun verzetsbeweging aan, waaronder Sophie Scholl.

De beweging zou al snel bekend worden als de "Witte Roos". De kerngroep bestond uit de broers en zussen Scholl en hun medestudenten Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst en professor Kurt Huber. Samen verspreidden ze zes pamfletten, waarin ze zich rechtstreeks tot hun medeburgers richtten:

"Onze huidige 'staat' is de dictatuur van het kwaad. Dat weten we al, hoor ik u tegenwerpen, en we hebben het niet nodig dat u ons dat nog eens verwijt. Maar ik vraag jullie, als jullie dat weten, waarom handelen jullie dan niet? Waarom tolereren jullie dat deze heersers jullie geleidelijk beroven, in het openbaar en privé, van het ene recht na het andere, totdat op een dag niets, absoluut niets, overblijft dan de machinerie van de staat, onder het bevel van misdadigers en dronkaards?" (Derde Witte Roos Pamflet)

De oproep tot actie van de beweging was zeer succesvol en in korte tijd slaagde de White Rose erin om een uitgebreid netwerk van aanhangers op te bouwen in heel Duitsland.

Met het groeiende succes van hun acties groeide ook het zelfvertrouwen van de groep. Na de nederlaag van het Duitse leger bij Stalingrad werden de stemmen op universiteiten luider nadat studenten publiekelijk waren bestempeld als oorlogsverzetsstrijders. Dit moedigde de White Rose aan om de pamfletten persoonlijk te verspreiden en slogans als "Weg met Hitler" en "Vrijheid" op de muren in München te schrijven.

Toen Hans en Sophie op 18 februari 1943 het zesde pamflet aan het verspreiden waren in de centrale hal van de universiteit, was een conciërge getuige van de actie en gaf de twee studenten aan bij de Gestapo, die hen onmiddellijk liet arresteren. Christoph Probst werd kort daarna gearresteerd, omdat zijn naam werd genoemd in het ontwerp van het zevende pamflet, dat Hans in zijn tas droeg toen hij werd gearresteerd.

Tijdens een showproces namen Sophie, Hans en Christoph alle schuld op zich voor de acties van de Witte Roos, in een poging hun vrienden te beschermen. Hun poging mislukte echter en Willi Graf, Alexander Schmorell en Kurt Huber werden in dezelfde maand gearresteerd. Na een proces van een halve dag werden Sophie, Hans en Christoph ter dood veroordeeld. In een laatste vraag werd Sophie Scholl gevraagd of ze zich bewust was van haar schuld. Haar antwoord was duidelijk: Ze was er nog steeds volledig van overtuigd dat ze het beste had gedaan wat ze kon doen voor haar land. Ze had nergens spijt van en zou nu de gevolgen van haar daden dragen.

Op 22 februari 1943 werden Sophie en Hans Scholl, evenals Christoph Probst, geëxecuteerd met de guillotine. Na hun dood bleef hun verhaal verborgen in Duitsland. De acties van de Witte Roos werden echter snel bekend in de geallieerde landen. In Groot-Brittannië werden de folders van de verzetsgroep gedrukt, vermenigvuldigd en per vliegtuig boven Duitsland gedropt.

Vandaag de dag is het verhaal van Sophie Scholl en de Witte Roos in heel Duitsland bekend. Het herdenken van de moed en overtuigingen van de studenten is een plechtig bewijs van de strijd tegen het nationaalsocialisme. Vandaag de dag eert de White Rose Foundation het verzet en zijn deelnemers en bevordert de waarden van burgerlijke moed, individuele verantwoordelijkheid en democratisch bewustzijn, die Sophie Scholl belichaamde. De strijd voor vrijheid en vrede was Sophies grootste zorg, en ook al heeft ze het zelf niet mogen meemaken, haar acties hebben geholpen om het naziregime in Duitsland te verslaan.

Bronnen

Sophie Scholl en de Witte Roos | Het Nationaal WWII Museum | New Orleans (nationalww2museum.org)

Weiße Rose Stiftung e.V. - Weiße Rose Stiftung e.V. (weisse-rose-stiftung.de)

80 jaar geleden: Ermordung von Hans und Sophie Scholl | Hintergrund aktuell | bpb.de

Photos