#Conference - The Netherlands

Ook in een oorlog gelden regels. Humanitair Oorlogsrecht belicht

12/6/2023

12/6/2023

Ook al lijkt de werkelijkheid vaak anders, zelfs in tijden van oorlog is niet alles toegestaan. In deze presentatie op woensdag 6 december 2023 leggen medewerkers van het Rode Kruis de verbinding tussen het Humanitair Oorlogsrecht ten tijde van een gewapend conflict en het Oranjehotel. Wat mag wel? Wat mag niet? Wat is de positie van krijgsgevangenen?

Deze presentatie vindt plaats in het kader van Human Rights Week, een week die in het teken staat van de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948.

Tijd: woensdag 6 december 2023, 13.30 – 14.30 uur
Deelname gratis (excl. museumentree)
Reserveren (gewenst): info@oranjehotel.org of tel. 070 222 80 70.

Van Alkemadelaan 1258, 2597 BP Den Haag, The Netherlands

Organiser: Nationaal Monument Oranjehotel

See the website

Photos